Thay đổi ký hiệu tiền tệ Đồng Việt Nam trong Woocommerce (₫ sang VNĐ)

thay-doi-ky-hieu-tien-te-dong-viet-nam-trong-woocommerce-d-sang-vnd-3

Từ phiên bản woocommerce 2.1.2 đã hỗ trợ Việt Nam Đồng (ký hiệu là ₫).

Trong bài chúng ta đề cấp đến 2 vấn đề:

 • Thiết lập Việt Nam Đồng cho Woocommerce
 • Thay đổi ký hiệu tiền tệ của Việt Nam Đồng từ ₫ sang VNĐ

Thiết lập Việt Nam Đồng cho Woocommerce

Bạn vào trang quản trị WordPress -> WooCommerce -> Cài đặt.

Tại tab này ta kéo xuống mục Currency Options (Tùy chọn tiền tệ) để thiết lập tiền tệ như hình bên dưới

theme.edu.vn-thay-doi-ky-hieu-tien-te-dong-viet-nam-trong-woocommerce-d-sang-vnd

Như vậy là ta đã thiết lập xong tiền tệ VNĐ cho woocommcer.

Vấn đề là ký hiệu mặc định của WOO lại là chữ ₫ không được đẹp mắt cho lắm. Đoạn code sau sẽ giúp bạn thay đổi thành VNĐ.

Thay đổi ký tự tiền tệ Đồng Việt Nam

Bạn chèn đoạn code sau vào file functions.php trong theme của bạn.

add_filter('woocommerce_currency_symbol', 'change_existing_currency_symbol', 10, 2);
function change_existing_currency_symbol( $currency_symbol, $currency ) {
  switch( $currency ) {
    case 'VND': $currency_symbol = 'đ'; break;
  }
  return $currency_symbol;
}

Sau khi thêm vào ta sẽ được như sau:

thay-doi-ky-hieu-tien-te-dong-viet-nam-trong-woocommerce-d-sang-vnd-2

Nguồn tham khảo: http://docs.woothemes.com/document/change-a-currency-symbol/

Từ khóa liên quan: Thay đổi đơn vị tiền tệ trong WordPress, Thiết lập tiền tệ Việt Nam Đồng cho Woocommerce, Thay đổi ký hiệu tiền tệ Đồng Việt Nam trong Woocommerce, Thêm currency đơn vị tiền tệ cho quốc gia với woocommerce, Đổi đơn Vị Tiền Tệ Trên Woocommerce Thành VNĐ, Đổi ký hiệu tiền tệ đ sang VNĐ, Thay đổi ký hiệu tiền tệ Đồng Việt Nam, Thay đổi ký hiệu tiền tệ trong Woocommerce.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *